Blog
Berging IJsselkogge

360º Virtual Tour van lichting IJsselkogge

Maanden is er aan gewerkt. De berging van drie scheepswrakken, waaronder een 15e-eeuwse Koggeschip dat in 2012 is ontdekt en de naam “IJsselkogge” heeft gekregen. 10 februari 2016 was het dan eindelijk zover. De berging van de IJsselkogge.

De IJsselkogge is 20 meter lang en 8 meter breed. Het is bewaard gebleven tot op dekniveau en ligt haaks op de stroming, met de voorsteven richting Kampen. Deze kogge ligt al ca. 600 jaar op de bodem van de IJssel.

Dit 15e-eeuwse koggeschip in de IJssel bij Kampen is 10 februari jl. succesvol gelicht. De lichting van het schip is gevolgd door ruim 1000 belangstellenden en nationale en internationale media die bijeen kwamen bij de Koggewerf in Kampen. 360VirtualTour was ook daarbij aanwezig.

Voor een optimale beeldbeleving op de mobiele telefoon of tablet, klik hier voor een schermvullende weergave!

Tijdens de lichting zijn er meerdere 360 graden panorama’s gemaakt. Één vanaf de kade van de IJssel ter hoogte van de IJsselkogge en een drietal vanaf “De Veerman van Kampen”. Deze 360 graden panoramafoto’s zijn gecombineerd tot een virtual tour. Ook deze virtual tour is voorzien van de mogelijkheid om te bekijken met behulp van een Virtual Reality (VR) bril, zoals bijvoorbeeld de Google Cardboard. Het bekijken van deze virtuele rondleiding met een VR bril geeft je het gevoel midden in de panorama te staan. Je bent echt bij de lichting van de IJsselkogge!

Het koggeschip werd in 2012 ontdekt bij rivierverruimingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de IJssel bij Kampen. Zou het schip in de IJssel blijven liggen, dan zou dat de doorstroming te veel beperken en de scheepvaartveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. De ontdekking van de IJsselkogge bij Kampen is bijzonder. De IJsselkogge is één van de weinige kogges in West-Europa die in zijn geheel is aangetroffen. Het wrak is daarom van groot archeologische en historische waarde. Dat het wrak is ontdekt op ca. 200 meter afstand van de Koggewerf, waar de gereconstrueerde “Kamper Kogge” voor anker ligt is, opmerkelijk.

De IJsselkogge was een zeer groot zeewaardig schip, voorzien van één centrale mast met een razeil. Dit klassieke scheepstype werd in de middeleeuwen ingezet bij de handel met de Noordwest-Europese steden die onderdeel uitmaakten van het Hanzeverbond. Kampen was een echte schippersstad, van groot belang voor de Lage Landen. Hier arriveerden en vertrokken de grote koggeschepen voor reizen naar handelscentra in het Oostzeegebied, zoals Lübeck en Gdansk. De reis ging via de onstuimige Zuiderzee en de Waddenzee, buiten Denemarken om, richting het Oosten.

 

 

1 Comment

  1. 22 februari 2016

    […] de lichting van de IJsselkogge en het gereed maken ervan voor transport is er een 360º virtual tour gemaakt. Deze bestaat uit een aantal 360º panoramafoto’s. Deze panoramafoto’s zijn nu […]

error: Content is protected !!